Výhody plastových palet

Výhody výrobků Stabilplastik

Ekologicky šetrné plastové palety Stabilplastik
ekologie

Plastové palety Stabilplastik jsou vyrobeny z recyklovaného směsného plastu (polyethylenu, polypropylenu a dalších). Výchozí surovinou je granulát vyrobený recyklací tříděného odpadu z plastových výrobků. Palety lze opětovně recyklovat po uplynutí doby jejich životnosti.

Vysoká životnost plastových palet Stabilplastik
vyšší životnost

Životnost plastových palet Stabilplastik je nesrovnatelně vyšší než u palet dřevěných; při běžném zacházení nedochází téměř k jejich opotřebení. Plastové palety nepodléhají plísním, houbám ani dřevokaznému hmyzu. Jsou vyrobeny z materiálu, který lze recyklovat.

Nižší cena plastových palet Stabilplastik
úspora nákladů

Ve výsledném porovnání je při dostatečné obrátkovosti cena naší palety nižší než cena dřevěné palety. Palety Stabilplastik se vyznačují vyšší životností, tzn.nízkými náklady na každou obrátku a ve spojení s hygienickým provedením tvoří moderní způsob balení.Palety vyrábíme v mnoha rozměrových řadách a různých modifikacích dle jejich určení.

Zdravotně nezávadné plastové palety Stabilplastik
zdravotní nezávadnost

Plastové palety Stabilplastik vyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost a odpovídají evropským hygienickým standardům pro použití v potravinářském průmyslu.

Chemicky vysoce odolné plastové palety Stabilplastik
chemická odolnost

Plastové palety Stabilplastik odolávají drtivé většině chemických látek (kromě vysoce žíravých chemikálií); jsou tudíž vhodné i pro použití v chemickém průmyslu.

Minimální nutnost údržby plastových palet Stabilplastik
Odpadá ošetřování palet

Při vývozu zboží do zahraničí musejí být dřevěné palety ošetřeny insekticidy a fungicidy. U plastových palet tyto procedury (a s tím zvýšené náklady) odpadají.

Přizpůsobení plastových palet Stabilplastik podle přání zákazníka
Firemní logo

Plastové palety Stabilplastik lze na přání opatřit logem firmy. To umožňuje vytvoření vlastního paletového hospodářství firmy. Odpadá problém, že za dřevěné palety ve slušném stavu dostanete ‚výměnou‘ dřevěné palety na konci jejich životnosti. Eliminuje se tím ztrátovost při tzv. ‚výměně‘.

Značení plastových palet Stabilplastik pomocí čárového kódu nebo RFID technologií
Označení čárovým nebo kódem nebo RFID

Pro zajištění efektivního hospodářství s plastovými paletami. Jedná se o velmi odolné značení pomocí speciálních typů štítků. Označená paleta se stává vratným obalem. Výhody: okamžitý přehled o vydávaných a přijímaných paletách, evidence počtu palet u zákazníka,..

Nejžádanější sortiment plastových palet
Skladné palety

Šetřete místo se skladebnými paletami

Dlouhá životnost

Dlouhá životnost

Voděodolné & hygienické

Voděodolné & hygienické